Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

Neli uut kompetentsikeskust saavad tuule tiibadesse 09. dets

-  
EAS otsustas toetada nelja uue regionaalse kompetentsikeskuse rajamist. 3,19 mln euroga toetatakse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse rajamist Väimelasse, 3,19 mln euroga Targa Maja kompetentsikeskuse rajamist Rakverre, 3,19 mln euroga terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse rajamist Haapsallu ja 3 mln euroga põlevkivi kompetentsikeskuse rajamist Kohtla-Järvele.

Regionaalministri valitsemisalas välja töötatud kompetentsikeskuste meetme projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Regionaalministri sõnul on kompetentsikeskustest otsene kasu nii Eesti erinevate sektorite ettevõtetele kui ka piirkondade arengule tervikuna. „Senistest teadus-arendustegevusele suunatud toetustest on Eestis ligikaudu 90% läinud Tallinnas ja Tartus asuvatele organisatsioonidele ja kui me vaatame, kes on olnud toetatud projektides tööde teostajad, siis ehk isegi 99%. Kompetentsikeskuste loomisega saavad ka muude Eesti piirkondade ettevõtted vajalikku uuenduslikku valdkondlikku infot oma tegutsemiskohale lähemalt," selgitas regionaalminister Siim Kiisler.

„Käesolevast taotlusvoorust toetust saanud kompetentsikeskustest põhinevad piirkonnas juba väljakujunenud valdkonna traditsioonidel Võrumaale Väimelasse rajatav puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus ning Kohtla-Järvele rajatav põlevkivi kompetentsikeskus. Haapsallu rajatav tervisevaldkonna kompetentsikeskus keskendub samuti piirkonna pikaaegse kogemuse - mudaravi kasutamisele sanatooriumides - edasiarendamisele ning lisaks tegeldakse uuenduslikuma valdkonnana Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse kompetentsi toomisega ettevõtete tootearendusse. Piirkonnas uue spetsialiseerumise välja arendamisega on tegu Rakverre rajatava targa maja kompetentsikeskuse puhul, mille tegevusvaldkondadeks on kodu- ja kontoritehnika juhtimine, hoone automatiseeritud tehnosüsteemide ja tervikhalduse juhtimine," täpsustas Kiisler.

„Võrumaale Väimelasse puidutöötlemise ja mööblitootmisega tegeleva kompetentsikeskuse loomine on loogiline samm, kuna Võrumaa Kutsehariduskeskus on seal aastaid puidutöötlemist arendanud, samuti on see hetkel ainus koht Eestis, kus saab omandada vastavat rakenduskõrgharidust. Keskusesse soetatava seadmepargi ja loodava arendustöötajate meeskonna abil ootame puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes uudsemate tehnoloogiate rakendamist," kommenteeris finantseerimisotsust EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktori Monica Hankov.

„Haapsallu loodava terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse üks olulisematest suundadest on ravimudal põhinevate toodete ja teenuste arendamine. Kuigi ravimudade kasutamisel on Eestis pikk traditsioon, on praktikas seni ära kasutatud pigem muda füüsikalisi omadusi nagu soojusmahutavus, samas kui selle keemiliste omaduste ning täpsema tõenduspõhise füsioloogilise mõju uurimisega on tegeldud vähem. Loodame seeläbi uute, kvaliteetsemate tervise- ja heaolu teenuste ning ravimudast valmistatud toodete väljaarendamist, mis võimaldaksid mudaravi kasutusala Eesti spaades laiendada - näiteks meditsiiniline kosmeetika, lokaalne mudaravi," nimetas Hankov.

Kompetentsikeskuste arendamise meetme põhitegevuste II taotlusvooru esitati seitse taotlust, millest rahuldati neli. Varem on toetust saanud Kuressaares asuv väikelaevaehituse kompetentsikeskus ning Viljandimaal Pollis asuv tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.

Kompetentsikeskuste rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" kompetentsikeskuste arendamise meetmest. Toetust said taotleda organisatsioonid, kelle ideekavand kompetentsikeskuse rajamiseks on EASi poolt varasemates taotlusvoorudes heaks kiidetud.Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Kommenteeri: