Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence CenterKeskuse tutvustus

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kompetentsikeskuste programmi toel käivitatud regionaalne kompetentsikeskus. Keskuse temaatiliseks fookuseks on targa maja/intelligentse hoone tehnoloogiad, mis mille abil on võimalik tõhustada kodu- ja kontoriseadmete, hoone tehnosüsteemide ning hoone kui terviku haldamist.

 

Kompetentsikeskused on ühendused, mis põhinevad avaliku võimu esindajate, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vahelisel uuenduslikul koostööl. Nende peamiseks eesmärgiks on pakkuda tuge piirkondliku ettevõtluse arengule nii kvalifitseeritud spetsialistide, erinevate uuringute ja koolituste, aga ka füüsilise keskkonna näol.

 

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse idee arendamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Keskuse strateegilised eesmärgid
 Visioon
Targa Maja Kompetentsikeskus on rahvusvaheliselt tunnustatud targa maja valdkonna tehnoloogiat arendav koostöökeskus  piirkondliku ettevõtluse, hariduse ning tehnoloogilise arengu kujundaja ja eestvedaja

Missioon

Targa Maja Kompetentsikeskus aitab Eesti inimestel ning rahvusvahelise konkurentsivõimega organisatsioonidel luua,  arendada ja rakendada elukeskkonna mugavaks, energiasäästlikuks ning ohutuks muutmise  intelligentseid lahendusi


Strateegiline eesmärk
Käivitada Rakveres  targa maja valdkonnas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ning piirkonna konkurentsivõimet tõstva Targa Maja Kompetentsikeskuse tegevus

Tegevuseesmärgid
 • Koondada Rakvere piirkonda targa maja valdkonnaga seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada
 • Luua eeldused Rakvere piirkonna ettevõtete võimekuse tõstmiseks kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel
 • Luua soodsad tingimused teadmistemahuka ettevõtluse tekkeks Rakvere piirkonnas
 • Tugevdada eri sektorite vahelist koostööd Rakvere piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel

Põhiväärtused

 • Sõltumatus – Kompetentsikeskus on sõltumatu ning keskuse tegevus on määratud keskuse strateegiaga
 • Koostöö – Keskus on koostööle orienteeritud, otsides uusi teadmisi ja oskusi koostöö abil
 • Avatus – Keskuse töö tulemus on avalik ja suunatud targa maja lahenduste kasutamise laiendamiseks
 • Esinduslikkus – Keskus esindab kõiki oma koostööpartnereid võrdselt ja ühiselt
 • Tõhusus – Keskuse tegevus on tulemuslikkusele suunatud
 • Pühendumus – Keskus kaasab oma tegevustesse valdkonna parimad asjatundjad
 • Initsiatiivikus – Keskus on aktiivne osapoolt uute algatuste loomisel ja käivitamisel
 • Innovaatilisus – Keskuse tegevus on arenev ning uuenev luues võimalusi innovaatilisuseks nii organisatsioonis kui ka tegevuse tulemustes