Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus

Smart House/Intelligent Building Competence Center

Tegevussuunad

Strateegilised tegevussuunad on tegevuste rühmad strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Targa Maja Kompetentsikeskusel on neli strateegilist tegevussuunda, mis vastavad kompetentsikeskuste arendamise meetme eesmärkidele.


Selleks, et strateegilisi eesmärke saavutada, peab Targa Maja Kompetentsikeskus tagama kompetentsi arendamise läbi oma organisatsiooni arendamise ja koolituste, arendama välja ja seadma töökorda unikaalse testkeskkonna, tegema uuringuid ja koguma infot koolituste, organisatsiooni arendamise ning teadus- ning arendustöö jaoks ning teostama lõpptulemusele orienteeritud teadus- ja arendustöö projekte uute toodete/teenuste väljatöötamiseks.


Tegevussuund 1 -  Koolitus ja kompetentsikeskuse organisatsiooni arendamine

Koostööpartnerite koolitamine ja kompetentsi tõstmine
Regionaalse ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine
Osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös

Tegevussuund 2 - Arendustegevuse unikaalse testkeskkonna loomine

Uuringute, ekspertiiside ning teadus- ja arendustöö läbiviimiseks vajaliku testkeskkonna loomine koos testsüsteemide paigaldamise ja testseadmete soetamisega

Tegevussuund 3 -  Uuringud ja ekspertiisid arendustegevust toetava informatsiooni kogumiseks ning levitamiseks

Sotsiaalmajanduslike ning tehniliste uuringute läbiviimine
Andmebaaside, teatmekirjanduse soetamine
Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine

Tegevussuund 4 - Teadus- ja arendustegevus uute toodete/teenuste väljatöötamiseks

Eeluuringud
Tootearendus

Temaatiline fookus ja strateegilised uurimisvaldkonnad

Targa Maja Kompetentsikeskuse põhikompetentsiks on sellise juhtimistarkvara ning terviksüsteemide arendamine, mis kasutades erinevaid andureid ja monitoorimisseadmeid ning seadmetevahelisi kommunikatsioonisüsteeme suudavad suurendada hoone (sh. maja, kodu, kontori jms) energiatõhusust, kasutusmugavust ning ohutust.


Energiatõhususe, kasutusmugavuse ning ohutuse suurendamiseks uuritakse integreeritult järgmisi targa maja tehnoloogiavaldkondi:

1. Kodu- ja kontoritehnika juhtimine

Kodutehnika ja kontoritehnika seadmed
Multimeediaseadmed
Eriotstarbelised seadmed inimeste abistamiseks
Inimeste tervisliku seisundi jälgimisseadmed
Kasutajaliidesed tehnokeskkonna juhtimiseks ja kasutamiseks

2. Hoone automatiseeritud tehnosüsteemide juhtimine

Kütte-, ventilatsiooni-, valgustus-, jahutus- ning siseõhu kvaliteedi tagamise süsteemid
Läbipääsu, turvalisus- ja ohutussüsteemid
Hoonesisesed transpordisüsteemid
Audiosüsteemid
Kommunikatsioonisüsteemid

3. Hoone tervikhalduse juhtimine

Hoone arhitektuurse ja tehnosüsteemide projekteerimise (ehitusinfo kogumise ja kasutamise süsteemid)
Hoone sise- ja väliskeskkonna jälgimise süsteemid
Hoone energiakasutuse juhtimise süsteemid, smart-grid lahendused
Hoone tehnilise seisukorra jälgimise süsteemid
Ehitusinfol põhinevad hoone tehnosüsteeme hõlmavad tervikhaldussüsteemid